Bildet viser kontrollpanelet på en bil

Husk å sjekke klimaanlegget før sommerturen

Snart er det tid for sommerens bilturer. Et rent og effektivt klimaanlegg er viktig for en komfortabel og problemfri biltur i sommervarmen.

Fra 1950,- kroner vacumtester, renser vi gassen og etterfyller til riktig mengde gass.

– Både temperatur og luftfuktighet varierer som kjent mye gjennom året. Det utsetter klimaanlegget for store påkjenninger. Derfor bør du sjekke klimaanlegget jevnlig, oppfordrer kundemottaker Stian Granli hos Bilsenteret R2.

Lekkasje

Klimaanlegget, eller Air Condition, regulerer klimaet i bilen din. Det vil si både nedkjøling, varme og ventilasjon.
– Gamle, tørre og sprukne tetninger kan føre til større lekkasjer. Går det lang tid uten påfylling av kjølemiddel, øker belastningen på AC-kompressoren, og til slutt kan kompressoren havarere.

Hvis klimaanlegget ikke har vært i bruk om vinteren, vil det samle seg skitt og fukt, som igjen kan føre til at bakterier og muggsopp blåses inn i kupéen når anlegget slås på om våren, forteller Granli.

– La oss ta en kontroll av klimaanlegget i bilen din slik at du kan være sikker på at bilen din ikke blir en badstue i sommervarmen, eller at bakterier og muggsopp vil irritere øyne og luftveier. Vi har kompetanse og utstyr til å vedlikeholde alle biler.

Kundemottaker Stian Granli oppfordrer til å sjekke klimaanlegget jevnlig

AC-service

Mange tror at AC-anlegget får nødvendig ettersyn når bilen er på service, men dette er slett ikke alltid tilfelle.

-De fleste kjøretøy varsler ikke om problemer med AirCondition. Som regel merker man ingenting før anlegget rett og slett slutter å fungere. Derfor bør du legge inn en rutinemessig AC-service minst hvert annet år. Dette er en rimelig forsikring, særlig på litt eldre biler. Alle klimaanlegg lekker litt. Som regel et sted mellom fem og 10 prosent i løpet av et år. Det forringer kapasiteten til anlegget. På en AC-service tømmer vi systemet for kjølemiddel, rengjør det og sjekker for eventuelle lekkasjer. Deretter fylles systemet med kjølemiddel igjen. Å bytte kupéfilter mellom servicene vil også bidra til å holde klimaanlegget og luften i bilen frisk og ren sier Granli.

Krever fagfolk

Med mindre du er over gjennomsnittet nevenyttig, er AC-anlegget noe du bør overlate til fagfolk.

– Det er ikke så mye du kan gjøre med dette selv. Du kan forebygge litt om du parkerer bilen på et tørt sted. Det viktigste er anlegget er i regelmessig bruk. La det stå på hele tiden, selv når det er kaldt om vinteren. Da blir ikke oljene stående stille. Stillestående olje kan nemlig medføre kondens, som igjen kan resultere i lekkasje eller at kompressoren skades.

Vi er her for din bil

Ønsker du å snakke med oss, eller har spørsmål om nye eller brukte biler, er vi tilgjengelig på telefon 63 90 11 11, og selvfølgelig også på e-postene post@br2.no  eller verksted@br2.no

Servicehjertet vårt er stort

Vi strekker oss langt for å hjelpe deg og bilen din under trygge forhold. Akkurat nå er det kanskje viktigere enn noen gang å ha en bil som du vet har fått nødvendig tilsyn og stell.

Velkommen til oss, for å snakke bil, reparere bil, til AC-service, EU-kontroll, service eller for å hente ny bil.