Bildet viser Stian Granum

På tide å sjekke klimaanlegget

Sommeren står for døra, og temperaturene begynner å nærme seg tosifret med to og tretall først. Det er på høy tid å sjekke klimaanlegget. Det er en rimelig og effektiv gardering mot ubehagelige og plagsomme bilturer i sommervarmen.

-Vi tar ikke mer enn fra 1959 kroner for å sørge for at klimaanlegget ditt fungerer. Da vacumtester vi anlegget, renser gassen og etterfyller til riktig mengde gass, sier kundemottaker Stian Granli hos Br2 AS.

Både nedkjøling, varme og ventilasjon

Air Condition, også kjent som klimaanlegg på norsk, regulerer klimaet i bilen din. Det vil si både nedkjøling, varme og ventilasjon.
-Både temperatur og luftfuktighet varierer som kjent mye gjennom året. Det utsetter klimaanlegget for store påkjenninger. Gamle, tørre og sprukne tetninger kan føre til større lekkasjer. Går det lang tid uten påfylling av kjølemiddel, øker belastningen på AC-kompressoren, og til slutt kan kompressoren havarere.

-Hvis klimaanlegget ikke har vært i bruk om vinteren, vil det samle seg skitt og fukt, som igjen kan føre til at bakterier og muggsopp blåses inn i kupéen når anlegget slås på om våren, forteller Granli.

Merker ingenting før det slutter å fungere

Mange tror at AC-anlegget får nødvendig ettersyn når bilen er på vanlig service, men dette er ikke helt tilfelle. AC-service er en egen separat service.

-De fleste kjøretøy varsler ikke om problemer med AirCondition. Som regel merker man ingenting før anlegget rett og slett slutter å fungere. Derfor bør du legge inn en rutinemessig AC-service minst hvert annet år. Dette er en rimelig forsikring, særlig på litt eldre biler. Alle klimaanlegg lekker litt. Som regel et sted mellom fem og 10 prosent i løpet av et år. Det forringer kapasiteten til anlegget. På en AC-service tømmer vi systemet for kjølemiddel, rengjør det og sjekker for eventuelle lekkasjer. Deretter fylles systemet med kjølemiddel igjen. Å bytte kupéfilter mellom servicene vil også bidra til å holde klimaanlegget og luften i bilen frisk, ren, og fri for bakterier og muggsopp som kan irritere øyne og luftveier, sier Granli.

Krever fagfolk og spesialutstyr

Med mindre du er over gjennomsnittet nevenyttig, er AC-anlegget noe du bør overlate til fagfolk.

-Det er ikke så mye du kan gjøre med dette selv. Du kan forebygge litt om du parkerer bilen på et tørt sted. Det viktigste er anlegget er i regelmessig bruk. La det stå på hele tiden, selv når det er kaldt om vinteren. Da blir ikke oljene stående stille. Stillestående olje kan nemlig medføre kondens, som igjen kan resultere i lekkasje eller at kompressoren skades, sier Stian Granli, som oppfordrer kundene til å være raskt ute med å bestille AC-service.

-Det lønner seg ikke å vente til dagen før sommerferieturen. Erfaringsmessig får vi et rush like oppunder de store utfartsdagene, men da kan det være i seneste laget. Vi prøver å hjelpe kundene våre så godt vi kan, men nå i mai må du regne med to ukers bestillingstid på en slik service.

bildet viser en knapp med teksten "bestill AC-service"