Nå innføres nye regler for EU-kontroll

– For nye biler som registreres fra og med 8. februar er det dato for førstegangsregistrering som heretter bestemmer tidspunktet for EU-kontroll.

For kjøretøy som allerede har en kontrollfrist (siste siffer i registreringsnummeret), innføres det overgangsordning. Fristen for å utføre kontrollen blir også betydelig strengere, opplyser servicesjef Erik Granum. Du kan ikke lenger si at det passer bedre om et par måneder. Kontrollfristen er nå blitt endelig.

Første EU-kontroll etter fire år

For den som registrerer en helt ny bil etter 8. februar, vil fristen for EU-kontroll være fire år etter datoen for førstegangsregistrering, deretter annethvert år. Hvilket tall som er det siste på skiltet, betyr da ikke noe med tanke på EU-kontroll.

Overgangsordning

Den som allerede eier en bil før 8. februar, beholder den gamle kontrollfristen i en overgangsperiode, før den fases over i nytt regelverk. De nye reglene vil da slå inn etter at neste kontroll er gjennomført.

Det betyr at dersom du i dag har en bil der nummeret på skiltet slutter på 4, skal den kontrolleres og godkjennes innen utgangen av april. Velger du å EU-kontrollere bilen tidligere, f.eks. mars, vil neste frist for EU-kontroll være mars måned om to år. Det blir altså siste gjennomførte EU-kontroll som vil bestemme tidspunkt for neste.

Samme kontrollintervall – «slingringsmonnet» fjernes

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag. Det vil si at personbiler skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år. Kjøretøy over 7.500 kg skal kontrolleres hvert år. Fra 2021 skal også traktorer EU-kontrolleres.

En annen viktig endring er at den to måneder lange «nådetiden», som har vært praktisert ved at bileierne får to måneder utsettelse etter kontrollmåneden, fjernes fullt og helt. Det er viktig å merke seg, sier Erik!

Nye krav til kontrollørene

Det blir også nye krav om en egen opplæring for de som utfører EU-kontrollen på verkstedet. I dag er det primært krav til virksomheten som utfører kontrollen, men nå blir det krav om opplæring og personlig godkjenning av nye kontrollører og tekniske ledere. Ifølge Statens vegvesen er målet at dette skal gi en mer likeverdige og kvalitativt bedre kontroll. Det blir en egen overgangsordning for de som allerede jobber som kontrollører og tekniske ledere i dag.

Utfører mange EU-kontroller

På verkstedet vårt utfører vi daglig EU-kontroller av person- og varebiler inntil 3 500 kg. – I 2018 gjennomførte vi 418 ordinære EU-kontroller, i tillegg til 215 etterkontroller.

BESTILL DIN NESTE EU-KONTROLL HER

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *